Przetarg
04.04.2019

Przetarg

W związku z realizacją przedsięwzięcia ,,Doposażenie pasieki w ule, odkłady, matki pszczele i akcesoria pszczelarskie oraz utrzymanie zdrowia pszczół w Gminie Wronki poprzez zakup pokarmu, leków, węzy pszczelej, hoteli dla dzikich owadów " dofinansowanego przez Wfosigw w Poznaniu , ogłaszamy przetarg na następujące elementy przedsięwzięcia:

Pozycja 1.

Ule wklp. drewniane kompletne z dennicą higieniczną i poławiaczem pyłku. w skład ula wchodzą : dennica higieniczna , 2 korpusy wlkp. z ramkami, 1 półkorpus z ramkami, powałka, podkarmiaczka , daszek, mata ocieplająca. - 2 szt.

Ramki wlkp. hofmanowskie - 900 szt.

Powałki drewniane do uli wielkopolskich - 40 szt.

Maty słomiane do pókorpusów wielkopolskich - 100 szt.

Korpusy wielkopolskie - 30 szt.Pozycja 2.

Węzą pszczela wielkopolska 5,1 mm ( oczko ) - 200 kgPozycja 3.

Pokarm dla pszczół Apifood - 6000 kgPozycja 4.

Lek na warrozę APILIFE VAR - 700 szt.

Pozycja 5.

Odkłady pszczele na 4 ramkach wielkopolskich z młodą matką - 25 szt.Pozycja 6.

Matki pszczele unasiennione czerwiące - Car Nieska - 20 szt.Pozycja 7.

Matki pszczele unasienione rasy kraińskiej selekcjonowane, linii CAR CB (podgórska ) Reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwiem. - 4 szt.Pozycja 8.

Vita B401 - środek na barciaka - 8 szt.

Wymagania minimalne oferty :

- termin ważności oferty: 60 dni od jej złożenia;

- termin realizacji: 60 dni od przekazania zlecenia lub zawarcia umowy;

- termin gwarancji : 1 rok

Oferta powinna zawierać :

- nazwę i adres oferenta

- wartość oferty netto/ brutto

Informacje pozostałe:

- sposób złożenia oferty: oferty należy przesłać na adres mailowy : pasieka@noteckiemiody.pl;

- Przetarg został ogłoszony na stronie www.noteckiemiody.pl w dniu 4.04.2019 r.

- termin złożenia oferty: oferty należy złożyć do dnia 10.04.2019 r. do godz. 20;

- kryterium wyboru oferty: cena 100 % ( najniższa cena);

- zawiadomienie o wyborze oferty zostanie niezwłocznie przesłane drogą elektroniczną oferentom, którzy złożyli oferty, lub pocztą polską - listem poleconym

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Kupujący prześle wybranemu Oferentowi zlecenie zawierające co najmniej: przedmiot zakupu, cenę, termin realizacji, warunki gwarancji, albo umowę zawierającą co najmniej ww. elementy – wynikające ze złożonej oferty;

- ew. wyjaśnienia można uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 602654372 

Z poważaniem

Kamila Lisińska Gospodarstwo pasieczne Noteckie Miody

Biezdrowo 48 a,

64-510 Wronki

NIP 763-116-63-34

 

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco poinformowany o nowościach i promocjach w naszym serwisie.